Dioda prostownicza – gdzie jest stosowana?

Dioda prostownicza to urządzenia półprzewodnikowe dedykowane do prostowania prądu zmiennego i innych sygnałów elektrycznych. Zamieniają one napięcie zmienne na prąd stały. Proces prostowania może być realizowany przez pojedynczą diodę, ale większość zastosowań wymaga zestawu diod połączonych szeregowo w celu uzyskania pożądanego napięcia wyjściowego.

Gdzie możemy jest spotkać?

 

Dioda prostownicza (prostownik) spotkamy w wielu urządzeniach, np. w zasilaczach, akumulatorach i regulatorach napięcia do konwersji prądu zmiennego (AC) na prąd stały (DC). Prostowniki przekształcają również sygnały dźwiękowe z mikrofonu lub gramofonu w sygnały elektryczne, które mogą być wzmocnione i przekazane jako dźwięk przez głośniki.

Jak jest zbudowana?

 

Dioda prostownicza składa się ze złącza półprzewodnikowego z dwoma elektrodami zwanymi katodą i anodą przymocowanymi po obu stronach materiału półprzewodnikowego. W niektórych przypadkach katoda jest utworzona po jednej stronie złącza P-N, a anoda po drugiej stronie. W innych przypadkach obie elektrody są utworzone na każdym końcu złącza P-N; ten układ jest nazywany prostownikiem środkowo-odpływowym, ponieważ wykorzystuje jeden koniec dla katody i jeden koniec dla anody.

 

Główną zaletą stosowania diod do konwersji mocy jest ich niski koszt w porównaniu z innymi typami urządzeń półprzewodnikowych, takich jak np. tranzystory.