Sales manager filing keys to customer after signing rental lease contract of sale purchase agreement, concerning mortgage loan offer for and house insurance.

Czym jest cesja leasingu?

W umowie na leasing tak samo jak w umowie kredytu bankowego oraz pożyczki występują zawsze dwie strony. Jest to leasingodawca (od niego otrzymujemy prawo do korzystania z wybranego samochodu przez dany czas), jak i leasingobiorca (a więc my, którzy korzystamy z samochodu oraz płacimy raty leasingowe. Leasingobiorcy nie zawsze dotrzymują warunków umowy. Gdy prowadzona przez nas firma popadnie w problemy finansowe, to możemy zdecydować o rezygnacji z wziętego samochodu w leasing. Możemy wówczas się porozumieć z leasingodawcą oraz zwrócić samochód. Wiąże się to z rozliczeniem, które będzie dla nas mało korzystne. Niestety stracimy na tym finansowo. Mamy także możliwość na wykup wcześniejszy samochodu. W takim przypadku wykup odbywa się po cenie rynkowej. Jeśli nasza firma ma problem z płynnością finansową, to ze względów naturalnych będziemy musieli tę możliwość odrzucić.

Trzecia możliwość to cesja leasingu. Wystarczy, że znajdziemy firmę, która jest zainteresowana cesją umowy leasingu. Jest to rozwiązanie najkorzystniejsze, które nie będzie się wiązało dla nas ze stratami finansowymi. Czym konkretnie jest cesja leasingu? Jest to po prostu przekazanie praw, jak i obowiązków przez cedenta (leasingobiorcę) osobie trzeciej, a więc profesjonalnie mówiąc cesjonariuszowi. Podpisując umowę cesji leasingu przekazać możemy innego podmiotowi swoje prawo do korzystania z samochodu udostępnionego przez leasingodawcę oraz także obowiązek regulowania wszelkich leasingowych opłat.