Dofinansowania dla firm

Źródło: https://eurolider.pl/

Dla kogo przeznaczone są dofinansowania dla firm i co można dzięki nim uzyskać?

Dofinansowania dla firm w formie funduszy europejskich przeznaczone są dla przedsiębiorstw prowadzących działalność gospodarczą z siedzibą zarejestrowaną w Polsce. Projekty te pozwalają na rozwój i zwiększenie innowacyjności firm, a tym samym wprowadzanie ulepszonych produktów i usług oraz poszerzanie oferty i poszczególnych rynków. Dotacje unijne mogą sięgać nawet 70 proc. wysokości wszystkich kosztów projektu. Ostateczna kwota uzależniona jest jednak zarówno od wielkości przedsiębiorstwa, jak i miejsca realizacji danej inwestycji.

Bezzwrotne dotacje unijne

Bezzwrotne dotacje unijne można uzyskać na różne cele. Wiele firm korzysta z nich w przypadku potrzeby zakupu budynków i nieruchomości, materiałów i prac budowlanych, środków trwałych, urządzeń czy maszyn, a także wartości prawnych i niematerialnych, licencji oraz patentów. Dofinansowania takie można też przeznaczyć na dzierżawę, najem lub leasing gruntów, budynków i środków trwałych, działania promocyjne czy ponoszone koszty ogólne. Procedura ubiegania się o środki unijne na rozwój przedsiębiorstwa wymaga złożenia odpowiedniego wniosku, razem ze specjalnymi załącznikami.

Wniosek o dotacje

Poza opisem prowadzonej działalności do wniosku należy również dołączyć dokumentację ewidencyjną, dokumentację dotyczącą sytuacji finansowej i wcześniej otrzymanej pomocy, CEIDG czy KRS. Niezbędne będzie też przedstawienie uzasadnienia dla projektu, m.in. w postaci map, dokumentacji technicznej, szkiców lokalizacyjnych czy potwierdzeń uprawnień. Do wniosku trzeba też dołączyć harmonogram działań. Po wszczęciu procedury następuje dokładna ocena poszczególnych wymogów, włącznie z kwestiami merytorycznymi i logistycznymi.