Surowce do produkcji gumy

Źródło: https://qmeric.com/

Czym charakteryzują się surowce do produkcji gumy?

Surowce do produkcji gumy posiadają specyficzną budowę chemiczną i właściwości chemiczne umożlwiające odpowiednie wzajemne mieszanie się, tworząc odpowiednie blendy wraz z częściowym przereagowaniem. Tym większa zdolność wiązania się surowców do produkcji gumy, tym otrzymywane są twardsze, czyli mniej elastyczne, materiały gumowe. Do najczęściej wykorzystywanych materiałów tego typu należą kauczuk naturalny oraz syntetyczny, a także ich rozmaite mieszanki. Jako dodatki stosuje się przede wszystkim różnego rodzaju substancje zmiękczające, substancje pomocnicze, przeciwutleniacze oraz barwniki. Odpowiednio przygotowane surowce są następnie poddawane procesowi wulkanizacji, czyli sieciowaniu cząsteczek polimerów. Na etapie produkcji wiele korzyści przynosi zastosowanie separatorów materiałów gumowych. Takie właściwości mają produkty z linii POLIGLIQ-T naszej firmy QMERIC, czyli stabilizatory i emulgatory bazujące na organicznych, degradowalnych i w pełni naturalnych poliolach.

Rodzaje stosowanych mieszanek

Produkcja gumowych elementów odbywa się z wykorzystaniem różnych mieszanek plastycznych (plastyfikatorów tworzywowych), najczęściej w wyrobach gumowych mieszaniny te zawierają jeden lub kilka rodzajów kauczuku naturalnego lub syntetycznego. Ze względu na specyficzne właściwości składniki wykorzystywane do wytwarzania gumy pozwalają na efektywne kontrolowanie właściwości powstającego materiału. Obecnie najczęściej stosowane są mieszanki na bazie kauczuku naturalnego, a także syntetycznego tj. etylenowo-propylenowego, butadienowo-styrenowego, chloroprenowego oraz akrylonitrylowego. Rodzaj użytego surowca wpływa na właściwości gotowego materiału. Do najważniejszych zalicza się przede wszystkim twardość, odporność na rozciąganie i wysokie temperatury oraz środki chemiczne czy też podatność na formowanie.