Najlepszy oczyszczacz powietrza

Najlepszy oczyszczacz powietrza? Jakie są jego parametry? Zanieczyszczenie powietrza w pomieszczeniach jest poważnym problemem, dotykającym ponad 20% społeczeństwa. Na początku XXI wieku Agencja Ochrony Środowiska poinformowała, że powietrze w pomieszczeniach jest zazwyczaj dwa do czterech razy bardziej zanieczyszczone niż powietrze na zewnątrz. Nawet dobrze uszczelnione domy mogą być zanieczyszczone niemal wszystkim, co ich mieszkańcy wprowadzają do powietrza. Najczęstszymi zanieczyszczeniami są lotne związki organiczne, w tym toksyczne gazy, takie jak formaldehyd, benzen, trójchloroetylen i inne chemikalia.

Materiały budowlane, takie jak wykładziny, izolacja, kleje i farby, są również źródłem zanieczyszczenia powietrza w pomieszczeniach. Materiały te emitują lotne związki organiczne, gdy są wystawione na działanie normalnej wilgotności w gospodarstwie domowym, ciepła lub światła słonecznego.

Zanieczyszczenia mogą również przedostawać się do powietrza poprzez palenie i gotowanie.

W ramach wysiłków zmierzających do zmniejszenia zanieczyszczenia powietrza, EPA ustanowiła limity dla zanieczyszczeń unoszących się w powietrzu. Ogólnie rzecz biorąc, limity te oparte są na krótkotrwałym narażeniu na stosunkowo niewielkie ilości cząstek.

Jednak wytyczne EPA dotyczące jakości powietrza nie uwzględniają długoterminowego narażenia na większe cząsteczki, takie jak te znajdujące się w dymie tytoniowym. Cząsteczki te mogą zalegać w płucach i powodować choroby.

Najlepszy oczyszczacz powietrza? Usuwa on wszystkie cząsteczki, które mogą zagrażać naszemu zdrowiu. Jest on szczególnie przydatny w miejscach, do których nie można łatwo dotrzeć za pomocą odkurzacza.

Najlepsze oczyszczacze powietrza usuwają zarówno mniejsze, jak i większe cząsteczki, co czyni je przydatnymi w pomieszczeniach, w których dominuje palenie. Wykorzystują różne technologie i posiadają filtr HEPA.